Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başvuru Formları

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak klinik araştırma başvuruları için http://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar , tıbbi cihaz klinik araştırma başvuruları için http://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar adresindeki formlar doldurulmalıdır.