Etik Kurul Başvuru Formları

0nemli---KONTROL-LİSTESİ---KLİNİK-ARAŞTIRMALAR-İÇİN-GEREKLİ-BELGELER.doc

Bakanlık-İzni-Gerektiren-Çalışmalar-Listesi.docx

1---Başvuru-Dilekçesi-Örneği.docx

2---Anabilim-Dalı-İzin-Yazısı-Örneği.docx

3--Klinik Araştırmalar Başvuru Formu

3--Klinik-Araştırmalarda-Önemli-Değişiklik-Başvuru-Formu

3--Klinik-Araştırmalarda-Değişiklik-Başvuru-Formu

3--Gözlemsel Çalışma Başvuru Formu

3--Gözlemsel-Çalışmalarda-Önemli-Değişiklik-Başvuru-Formu

3--Gözlemsel-Çalışmalarda-Değişiklik-Başvuru-Formu

3--Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu

3--Uzm.Tez.ve-veya-Akademik-Amaçlı-Tıbbi-Cihaz-Başvuru-Formu

3--Tıbbi-Cihaz-ile-Yapılan-Gözlemsel-Çalışmalar-Başvuru-Formu

3--Tıbbi-Cihaz-ile-Yapılan-Akademik-Amaçlı-Gözlemsel-Çalışmalar-Başvuru-Formu

3--İn-Vitro-Tıbbi-Cihaz-Performans-Çalışmaları-Başvuru-Formu

3--İn-Vitro-Tıbbi-Cihaz-Doğrulama-Çalışmaları-Başvuru-Formu

4---Çalışma-protokolü.doc

4--Çalışma Protokolü-İmza-Sayfası

5---Görev Tanımları / İş Akış Şeması (Çalışmacı tarafından hazırlanmalıdır)

6--Araştırma-Bütçe-Formu

7--BGOF'de-Bulunması-Gereken-Asgari-Bilgiler

8---Çalışmada Kullanılacak ise; Olgu Rapor / Veri Kayıt Formu Örneği, Ölçekler veya Anketler (Çalışmacı tarafından hazırlanmalıdır)

09---Taahhutname-1.doc

10---Taahhütname-2.docx

11---Taahhütname-3.doc

12--Biyolojik Materyal Transfer Formu

13---3 Adet Tam Metin Literatür Başvuru Dosyasına Eklenmelidir

14--Özgeçmiş Formu

15---Başvuru Belgelerinin CD Ortamına Kaydedilmesi (Çalışmacı tarafından hazırlanmalıdır)