Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başvuru Formları

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak başvurular için http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar# adresindeki formlar doldurulmalıdır.